HİZMETLERİMİZ

Bütünselci ve yenilikçi hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız

Holistence Academy başta yazılım olmak üzere yayıncılık, akademik etkinlik organizasyonları ve akademik danışmanlık alanlarında hizmetler sunmaktadır. Web ve mobil alanında işletmeniz için son teknoloji hızlı ve güvenli uygulamalar geliştirmektedir.

Holistence Publications markası ile uluslararası düzeyde süreli ve süresiz yayınlara imza atmaktayız. Akademik dergilerimiz uluslararası indexler tarafından taranmaktadır.

DENEYİMLİ VE YENİLİKÇİ

İŞ ORTAKLARIMIZ

Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, firmalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarını farklı konularda değerlendirme ve derecelendirmede evrensel kabul gören bir firma haline gelmek; düzenlediğimiz eğitim/toplantı faaliyetleri ve yaptığımız akademik yayınlarla küresel ölçekte toplumun daha sağlıklı yapılandırılması için liderlik etmek ve bu konularda öncü projeleri yaşama geçirmektir.

MİSYONUMUZ

Gerek yerel, gerek ulusal, gerekse küresel ölçekte her türlü kurumsal faaliyetin bağımsız ve bilimsel kriterlere göre değerleme ve derecelendirmeye tabi tutularak saydam bir şekilde toplumun hizmetine sunulması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür değerlendirme ve derecelendirmelerle kurumların verimliliği, saydamlığı, rekabet edebilirliği, paydaşlarına ve topluma yararlılığı artacaktır. Firma olarak firmalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları için bu tür değerlendirme ve derecelendirme faaliyetlerini yaparak kurumların ve toplumun hizmetine sunmak temel misyonumuzdur. Bu konuda projeler üretmek, yayınlar yapmak, eğitim vermek ve toplantı organizasyonları düzenlemek misyonumuz içerisindedir.

İLKELERİMİZ

  • Bağımsızlık
  • Tarafsızlık
  • Sorumluluk
  • Şeffaflık
  • Yenilikçilik
  • Yaratıcılık
  • Evrensellik